"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

2007

2008

6. évfolyam matematika

6. évfolyam

6. évfolyam szövegértés

8. évfolyam

8. évfolyam matematika

 

8. évfolyam szövegértés

 
   
   

2009

2010

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   
   

2011

2012

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   
   

2013

2014

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   

2015

 2016

6. évfolyam

6. évfolyam 

8. évfolyam

8. évfolyam 
   
2017 2018

6. évfolyam

6. évfolyam 

8. évfolyam

8. évfolyam 
   
2019  2021

6. évfolyam

 6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam
   
2022  2023

6. évfolyam

6. - 8. évfolyam

8. évfolyam

 

2007. május

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok által a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzetek egy részét központilag javították, az ebből származó adatok szolgáltatják a jelentések alapját. A központi feldolgozásban 6. évfolyamon 200 intézmény, 8. és 10. évfolyamon minden intézmény jelentése elkészült.

Az általános iskolánkról szóló jelentések részleteit honlapunkon közöljük. Amennyiben a teljes jelentésre, valamint más iskolák eredményeire kíváncsi, a http://okmfit.kir.hu honlapot keresse fel.

Az Országos kompetenciamérésről leírást találhatnak
az Oktatási Hivatal oldalain:

Országos kompetenciamérésről (2021-ig)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

Digitális országos mérések általános leírása (2022-től)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

Digitális országos mérések előzetes tanulói eredményei megtekinthetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/elozetes_tanuloi_eredmenyek

Digitális országos mérések eredményei megtekinthetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/eredmenyek

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

2007

2008

6. évfolyam matematika

6. évfolyam

6. évfolyam szövegértés

8. évfolyam

8. évfolyam matematika

 

8. évfolyam szövegértés

 
   
   

2009

2010

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   
   

2011

2012

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   
   

2013

2014

6. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam

   

2015

 2016

6. évfolyam

6. évfolyam 

8. évfolyam

8. évfolyam 
   
2017 2018

6. évfolyam

6. évfolyam 

8. évfolyam

8. évfolyam 
   
2019  2021

6. évfolyam

 6. évfolyam

8. évfolyam

8. évfolyam
   
2022  2023

6. évfolyam

6. - 8. évfolyam

8. évfolyam

 

2007. május

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok által a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzetek egy részét központilag javították, az ebből származó adatok szolgáltatják a jelentések alapját. A központi feldolgozásban 6. évfolyamon 200 intézmény, 8. és 10. évfolyamon minden intézmény jelentése elkészült.

Az általános iskolánkról szóló jelentések részleteit honlapunkon közöljük. Amennyiben a teljes jelentésre, valamint más iskolák eredményeire kíváncsi, a http://okmfit.kir.hu honlapot keresse fel.

Az Országos kompetenciamérésről leírást találhatnak
az Oktatási Hivatal oldalain:

Országos kompetenciamérésről (2021-ig)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

Digitális országos mérések általános leírása (2022-től)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

Digitális országos mérések előzetes tanulói eredményei megtekinthetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/elozetes_tanuloi_eredmenyek

Digitális országos mérések eredményei megtekinthetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/eredmenyek

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800