"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.


A beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges egy adatlap kitöltése, amelyben a tanulók legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme valamint aláírása szerepelnek). A könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be.

A könyvtárhasználat módjai

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos használatát, egyéb csoportos foglalkozások megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,

 • folyóiratok

 • audiovizuális és egyéb információhordozók.

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. Kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, melynek módját a könyvtáros-tanár határozza meg. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a kibocsátó dokumentumok átadóját terheli.
A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott kollégiumi nevelők.
Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével

 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével

 • a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével

 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum beszerzéséve.

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg.
A könyvtárba lépve a táskát, szatyrot, kabátot a fogason kell elhelyezni.
Enni és innivalót behozni tilos!

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.


A beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges egy adatlap kitöltése, amelyben a tanulók legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme valamint aláírása szerepelnek). A könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be.

A könyvtárhasználat módjai

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos használatát, egyéb csoportos foglalkozások megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,

 • folyóiratok

 • audiovizuális és egyéb információhordozók.

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. Kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, melynek módját a könyvtáros-tanár határozza meg. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a kibocsátó dokumentumok átadóját terheli.
A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott kollégiumi nevelők.
Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével

 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével

 • a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével

 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum beszerzéséve.

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg.
A könyvtárba lépve a táskát, szatyrot, kabátot a fogason kell elhelyezni.
Enni és innivalót behozni tilos!

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800