"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

efop 4 1 1 15 2016 00023 d

Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttműködési programja: az oktatás minőségének fejlesztése, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítése, az iskola társadalmi kohézió erősítésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatása, a tanulási nehézségek korai felismerése és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazása. Az Oktatás és Képzés 2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelölte ki az általános iskolai oktatás infrastrukturális helyzetével kapcsolatban az alábbiak megszüntetését:

 • az osztálytermek méreten aluliak
 • rossz elrendezésűek
 • többségük fényviszonyai nem megfelelőek, kevés az ablakfelület
 • a belső válaszfalak könnyűszerkezetesek (gipsz karton, farost lemez), így nagy az áthallás
 • a WC-ék és mosdók száma messze alatta marad a szükségesnek
 • szűk közlekedők
 • hiányzik a szünetek eltöltéséhez szükséges mozgástér
 • az általános iskolások számára nem áll rendelkezésre tornaterem
 • nagy arányú a területi széttagoltság

Előzmények

Az általános iskola korábban két feladat ellátási helyen működött. Az általános iskolás diákok, négy, esetenként öt épületben szétszórva tanultak, ráadásul az egyik épület megközelítése csak az Engel János utcán keresztül volt lehetséges. Ez az állapot nyilván nem kedvezett sem a diákoknak, sem a tanároknak. Az Engel János utca 15. szám alatt három egymástól elkülönült épületben folyt az oktatás. Egy régi felvonulási épületben 3 osztályterem volt található. Egy raktárépületben némi átalakítással kerültek kialakításra osztálytermek, illetve konténertoldással még egy osztályterem,  valamint az iskolai könyvtár is itt kapott helyet. További 6 tanterem az iskolai kollégium épületéhez toldott épületben volt megtalálható. Az Engel János 11. szám alatt 6 osztály működött. Ebben az épületben egy tűzoltó készülékeket összeszerelő és javító üzem működött a rendszerváltásig. Itt kerültek kialakításra az egyes szinteken könnyűszerkezetes válaszfalak alkalmazásával az osztálytermek. Az épületet több mint tíz éven keresztül bérbe vette az iskola, a tulajdonos az osztálytermek kialakítására minimális költséget fordított. Az átalakítás során az épület adottságaihoz maximálisan alkalmazkodni kellett, (pl. a teherlift akna farostlemezzel eltakarásra került, az épület kiépített vizes blokkja maradt meg, kisebb egységekre bontva stb.) az iskolai szabványokat betartására nem volt lehetőség.

Az összes épület esetében elmondható, hogy a tantermek felszereltsége, és állapota nem elégítette ki a jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. Az épületekben kicsik voltak a termek, nem teljesültek a minimális infrastrukturális feltételek, nem volt mozgástere a gyerekeknek, szűk folyosó, kicsi udvar állt a rendelkezésükre, nem volt megfelelő számú vizesblokk. A diákok számára nem álltak rendelkezésre korszerű szaktantermek, csoportszobák, nem volt közösségi térnek alkalmas helység ahol előadásokat, ünnepségeket lehetett tartani. A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei sem voltak adottak.

A fentiek miatt döntött úgy az iskolafenntartó szervezet, a Baranyai Református Egyházmegye testülete, hogy indul a 100 %-os intenzitású kiírt pályázaton. A pályázat kiírása 2015 decemberében, beadása pedig 2016 márciusában történt meg.

Az eredeti elképzelés szerint a beruházás kiviteli tervei 2016. szeptember 30-ra készültek volna el, az iskola használatba vételére pedig 2019. szeptember 30-al került volna sor.

A pályázatban nyertesként 2016 augusztusában hirdették ki iskolánkat, szerződéskötésre pedig november hónapban került sor. Ennek megfelelően a befejezési határidő 2019-ről 2020-ra csúszott.

A projekt megvalósítása során mindent megtettünk azért, hogy a pályázatban előírt eredeti időpontra elkészüljön az iskola, és 2019-ben már az új épületbe tudjuk kezdeni a tanévet. Ennek alapján a fenti határidőket tűztük ki:

 • kiviteli szerződések elkészítésének határideje 2017. február 28.-ra (megvalósult)
 • a közbeszerzési eljárás és a bontási munkák befejezése 2017. október 31. (megvalósult)
 • az építési beruházás befejezési határideje: 2019. február 28. (megvalósult)
 • a használatbavételi engedély megszerzése 2019. augusztus 31. (megvalósult)

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt a 7627 Pécs, Engel János u. 15. szám alatt valósult meg, a Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő 35288 helyrajzi számú területén, melyen korábban is a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája működött.

A projekt célja az intézmény területén lévő korszerűtlen általános iskolai épület lebontása, és helyükre egy új 3 szintes minden igényt kielégítő iskolaépület létesítése volt. A beruházás során kialakításra került 14 korszerű, a vonatkozó előírásoknak megfelelő osztályterem, 4 csoportszoba, 2 egyéni fejlesztő szoba, 3 szaktanterem, tornaterem öltözőkkel és egy természettudományos labor szertárral. A sportudvarban megvalósult egy kosárlabda pálya, egy strandröplabda pálya, egy távolugró pálya és egy futópálya, valamint az alsó tagozatos diákok részére játszótéri játékok.

Az új épület hasznos alapterülete 3155 m2, ebből 2648 m2 oktatási rész (tantermek, tanári szobák, mosdók, aula), 360 m2 tornaterem öltözőkkel, 147 m2 pedig természettudományos labor szertárral.

A pályázat keretében létrejött természettudományos laboratórium a szükséges szertárakkal, valamint az informatikai terem az oktatás színvonalának  emelkedését eredményezte. Az új épület a XXI. századkövetelményeinek megfelelő tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új interaktív eszközökkel lett felszerelve, melyek kulcsszerepet játszanak a modern oktatásban. A kialakítandó féltornaterem és sportudvar eredményeként növekedni fog a testnevelési óraszám; a kötelező tornaórákon kívüli sportolási lehetőségek és az azon résztvevő diákok száma.

Főbb adatok

A kedvezményezett neve: Baranyai Református Egyházmegye

A projekt címe: „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében”

A projekt megvalósítási helyszíne: 7627 Pécs, Engel János u. 15.

A szerződött támogatás összege: 1.320.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.09.12.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.1-15-2016-23

 

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

efop 4 1 1 15 2016 00023 d

Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttműködési programja: az oktatás minőségének fejlesztése, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítése, az iskola társadalmi kohézió erősítésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatása, a tanulási nehézségek korai felismerése és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazása. Az Oktatás és Képzés 2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelölte ki az általános iskolai oktatás infrastrukturális helyzetével kapcsolatban az alábbiak megszüntetését:

 • az osztálytermek méreten aluliak
 • rossz elrendezésűek
 • többségük fényviszonyai nem megfelelőek, kevés az ablakfelület
 • a belső válaszfalak könnyűszerkezetesek (gipsz karton, farost lemez), így nagy az áthallás
 • a WC-ék és mosdók száma messze alatta marad a szükségesnek
 • szűk közlekedők
 • hiányzik a szünetek eltöltéséhez szükséges mozgástér
 • az általános iskolások számára nem áll rendelkezésre tornaterem
 • nagy arányú a területi széttagoltság

Előzmények

Az általános iskola korábban két feladat ellátási helyen működött. Az általános iskolás diákok, négy, esetenként öt épületben szétszórva tanultak, ráadásul az egyik épület megközelítése csak az Engel János utcán keresztül volt lehetséges. Ez az állapot nyilván nem kedvezett sem a diákoknak, sem a tanároknak. Az Engel János utca 15. szám alatt három egymástól elkülönült épületben folyt az oktatás. Egy régi felvonulási épületben 3 osztályterem volt található. Egy raktárépületben némi átalakítással kerültek kialakításra osztálytermek, illetve konténertoldással még egy osztályterem,  valamint az iskolai könyvtár is itt kapott helyet. További 6 tanterem az iskolai kollégium épületéhez toldott épületben volt megtalálható. Az Engel János 11. szám alatt 6 osztály működött. Ebben az épületben egy tűzoltó készülékeket összeszerelő és javító üzem működött a rendszerváltásig. Itt kerültek kialakításra az egyes szinteken könnyűszerkezetes válaszfalak alkalmazásával az osztálytermek. Az épületet több mint tíz éven keresztül bérbe vette az iskola, a tulajdonos az osztálytermek kialakítására minimális költséget fordított. Az átalakítás során az épület adottságaihoz maximálisan alkalmazkodni kellett, (pl. a teherlift akna farostlemezzel eltakarásra került, az épület kiépített vizes blokkja maradt meg, kisebb egységekre bontva stb.) az iskolai szabványokat betartására nem volt lehetőség.

Az összes épület esetében elmondható, hogy a tantermek felszereltsége, és állapota nem elégítette ki a jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. Az épületekben kicsik voltak a termek, nem teljesültek a minimális infrastrukturális feltételek, nem volt mozgástere a gyerekeknek, szűk folyosó, kicsi udvar állt a rendelkezésükre, nem volt megfelelő számú vizesblokk. A diákok számára nem álltak rendelkezésre korszerű szaktantermek, csoportszobák, nem volt közösségi térnek alkalmas helység ahol előadásokat, ünnepségeket lehetett tartani. A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei sem voltak adottak.

A fentiek miatt döntött úgy az iskolafenntartó szervezet, a Baranyai Református Egyházmegye testülete, hogy indul a 100 %-os intenzitású kiírt pályázaton. A pályázat kiírása 2015 decemberében, beadása pedig 2016 márciusában történt meg.

Az eredeti elképzelés szerint a beruházás kiviteli tervei 2016. szeptember 30-ra készültek volna el, az iskola használatba vételére pedig 2019. szeptember 30-al került volna sor.

A pályázatban nyertesként 2016 augusztusában hirdették ki iskolánkat, szerződéskötésre pedig november hónapban került sor. Ennek megfelelően a befejezési határidő 2019-ről 2020-ra csúszott.

A projekt megvalósítása során mindent megtettünk azért, hogy a pályázatban előírt eredeti időpontra elkészüljön az iskola, és 2019-ben már az új épületbe tudjuk kezdeni a tanévet. Ennek alapján a fenti határidőket tűztük ki:

 • kiviteli szerződések elkészítésének határideje 2017. február 28.-ra (megvalósult)
 • a közbeszerzési eljárás és a bontási munkák befejezése 2017. október 31. (megvalósult)
 • az építési beruházás befejezési határideje: 2019. február 28. (megvalósult)
 • a használatbavételi engedély megszerzése 2019. augusztus 31. (megvalósult)

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt a 7627 Pécs, Engel János u. 15. szám alatt valósult meg, a Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő 35288 helyrajzi számú területén, melyen korábban is a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája működött.

A projekt célja az intézmény területén lévő korszerűtlen általános iskolai épület lebontása, és helyükre egy új 3 szintes minden igényt kielégítő iskolaépület létesítése volt. A beruházás során kialakításra került 14 korszerű, a vonatkozó előírásoknak megfelelő osztályterem, 4 csoportszoba, 2 egyéni fejlesztő szoba, 3 szaktanterem, tornaterem öltözőkkel és egy természettudományos labor szertárral. A sportudvarban megvalósult egy kosárlabda pálya, egy strandröplabda pálya, egy távolugró pálya és egy futópálya, valamint az alsó tagozatos diákok részére játszótéri játékok.

Az új épület hasznos alapterülete 3155 m2, ebből 2648 m2 oktatási rész (tantermek, tanári szobák, mosdók, aula), 360 m2 tornaterem öltözőkkel, 147 m2 pedig természettudományos labor szertárral.

A pályázat keretében létrejött természettudományos laboratórium a szükséges szertárakkal, valamint az informatikai terem az oktatás színvonalának  emelkedését eredményezte. Az új épület a XXI. századkövetelményeinek megfelelő tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új interaktív eszközökkel lett felszerelve, melyek kulcsszerepet játszanak a modern oktatásban. A kialakítandó féltornaterem és sportudvar eredményeként növekedni fog a testnevelési óraszám; a kötelező tornaórákon kívüli sportolási lehetőségek és az azon résztvevő diákok száma.

Főbb adatok

A kedvezményezett neve: Baranyai Református Egyházmegye

A projekt címe: „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében”

A projekt megvalósítási helyszíne: 7627 Pécs, Engel János u. 15.

A szerződött támogatás összege: 1.320.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.09.12.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.1-15-2016-23

 

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800