"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Országos elismerésben részesült pedagógusaink:

Némethné Kúcs Rózsa a magyar református oktatásért, hitre nevelésért 2003-ban megkapta a Dunamelléki Egyházkerület Benda Kálmán Díját.

Harkainé Pintér Adrien 2007-ben megkapta az Apáczai Kiadó Esztergályos Zsolt emlékére alapított „Zenit 41” Apáczai Diploma II. díját.

Herczeg Sándorné pedagógusi munkájának elismeréseként 2008-ban megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Benda Kálmán díját.

Némethné Kúcs Rózsa munkássága elismeréseként 2010-ben megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Lórántffy Zsuzsanna-díját. A díjat évenként egy fő kaphatja meg, az, aki intézmény vezetőként kiemelkedő eredményt ért el.

Herczeg Sándorné-t 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Karátsony Sándor díjban részesítette melyet a Magyar Kultúra Napján vehetett át kiváló pedagógiai munkájának elismeréseként.

A PRK Pécsi Általános Iskolájának tantestülete 2013-ban megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Soli Deo Gloria díját. A díjat Bartisné Gagyi Ágnes igazgató vette át Szabó István református püspöktől és Tőkéczki László Dunamelléki főgondnoktól.


Dizseri –díj

A Dizseri-díjat a Pécs Kertvárosi Gyülekezet alapította 2003-ban iskolánk református felekezetű jó munkát végző pedagógusainak jutalmazására. Dizseri–díjat kapott pedagógusaink:
2003. Duchnovszky Julianna
2004. Hammer Viola Gabriella
2005. Harkainé Pintér Adrien
2006. Csüllög Ferenc
2007. Csonka Mónika
2008. Kis Lászlóné
2009. Szombath Zsuzsanna
2010. Némethné Kúcs Rózsa
2011. Kis Lászlóné
2012. Barka Adrienn
2013. Molnárné Kiss Emőke
2014. Jávoriné Dőrfi Rita
2015. Ignáczné Ribarics Edit
2016. Bayné Bojcsev Mónika
2017. Sáricsné Horváth Zsófia
2018. Fekete Etelka
2019. Réderné Hegedűs Andrea
2020. -
2021. Szigethi Katalin
2022. Duchnovszky Julianna
2023. Fikó Andrea

„Legnépszerűbb tanár”

Felső tagozatos diákjaink tanév végén megválasztják az év „Legnépszerűbb tanár”-át. Öt állítás után annak az őket tanító tanárnak nevét írják, akire az állítás szerintük a leg jellemzőbb:
Tanórái érdekesek, sohasem unatkozom.
Magyarázatait jól megértem.
Nem kivételezik, igazságosan értékel.
Segítőkész, mindig fordulhatok hozzá problémáimmal.
Szívesen vagyok vele szabadidőmben.

A legtöbb szavazatot kapó kolléga nyeri el az adott évben a „Legnépszerűbb tanár” megtisztelő címet. „Legnépszerűbb tanár”-rá választott pedagógusaink:
2005/2006 Duchnovszky Julianna
2006/2007 Kis Lászlóné
2007/2008 Kis Lászlóné
2008/2009 Kis Lászlóné
2009/2010 Varga Jenőné

„Év tanára” - díj

A 2010/2011-es tanévtől kezdve a tantestület tagjai választják meg az „Év tanárát” az elvégzett tanulmányi és pedagógiai munka lapján. Az „Év tanára”-i:
2011. Kilián Balázs
2012. Varga Jenőné
2013. Vargáné Kiss Klára
2014. Szigethi Katalin
2015. Kilián Balázs
2016. Antalné Árvai Kornélia
2016. Vargáné Kiss Klára
2017. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes
2018. Antalné Árvai Kornélia
2019. Czár Tiborné
2020. -
2021. Váradi Piroska
2022. Kőnigsfelder Györgyi
2023. Gergicsné Pál Irén

„Pro Schola Reformata – Pécs” díj

Dr. Hoppál Péter és felesége, Dr. Hoppálné Erdő Judit 2011-ben hozták létre a „Pro Schola Reformata – Pécs” alapítványt. Céljuk, hogy segítsék és támogassák a kiemelkedő tehetségeket gondozó, az intézmény munkáját, megítélését kiemelten segítő pedagógusainkat. A díjat a Pro Schola Reformata kuratóriuma ítéli oda. „Pro Schola Reformata – Pécs” díjat kapott pedagógusaink:
2012. Józsa-Papp Éva,
2013. Dormán Gáborné
2014. Sebők Zsolt
2015. Kovács Istvánné
2016. Pap Tamás
2017. Molnár Péter
2018. Spangenberger Andrea
2019. Moharos Ágnes
2020. -
2021. Maricsné Bányai Edit
2022. Szilágyi Zsuzsanna
2023. Tomics Annamária

„Pro Educatio Artis et Scientiarum” díj

A Pécsi Református Kollégium Kollégiumi Tanácsa 2017-ben a keresztyén köznevelés szolgálatában kifejtett pedagógusi és vezetői munka elismerésére, saját forrásból Pro Educatio Artis et Scientiarum díjat alapított. A díjat mind a humán, művészeti és nyelvtudományok, mind a természettudományok kiváló művelőinek és azok eredményeit a diákság és az iskola javára kamatoztató, gyakorló pedagógusoknak, intézményvezetőknek kívánja adományozni pályájuk elismeréséül. Az elismerés célja a szakmai értékek valamint a személyes, hitbeli és emberi példaadás kiemelése, támogatása, mintául állítása a közösség elé, ezáltal a közösségért fáradozók ösztönzése szolgálatuk hűséges folytatására. Bonum Servitium díjjal a kiemelkedő munkát végző segítő munkatársainkat jutalmazzuk.

Pro Educatio Artis et Scientiarum díj:

2017. Bartisné Gagyi Ágnes  -  pályadíj
2017. Molnárné Kiss Emőke  -  szolgálati díj
2017. Vargáné Kiss Klára  -  pályadíj
2018. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes  -  szolgálati díj
2019. Matesz Kinga Diána  -  szolgálati díj
2019. Sebők Zsolt  -  szolgálati díj
2019. Pavlovicsné Erényi Zsuzsanna  -  pályadíj
2020. -
2021. Varga Jenőné  -  pályadíj 2021. Ignáczné Ribarics Edit  -  szolgálati díj2022. Molnárné Kiss Emőke  -  pályadíj2022. Dormán Katalin Ildikó  -  szolgálati díj2022. Spangenberger Andrea  -  szolgálati díj

Bonum Servitium:

2020. Appel Evelin

 

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

Országos elismerésben részesült pedagógusaink:

Némethné Kúcs Rózsa a magyar református oktatásért, hitre nevelésért 2003-ban megkapta a Dunamelléki Egyházkerület Benda Kálmán Díját.

Harkainé Pintér Adrien 2007-ben megkapta az Apáczai Kiadó Esztergályos Zsolt emlékére alapított „Zenit 41” Apáczai Diploma II. díját.

Herczeg Sándorné pedagógusi munkájának elismeréseként 2008-ban megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Benda Kálmán díját.

Némethné Kúcs Rózsa munkássága elismeréseként 2010-ben megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Lórántffy Zsuzsanna-díját. A díjat évenként egy fő kaphatja meg, az, aki intézmény vezetőként kiemelkedő eredményt ért el.

Herczeg Sándorné-t 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Karátsony Sándor díjban részesítette melyet a Magyar Kultúra Napján vehetett át kiváló pedagógiai munkájának elismeréseként.

A PRK Pécsi Általános Iskolájának tantestülete 2013-ban megkapta a Dunamelléki Református Egyházkerület Soli Deo Gloria díját. A díjat Bartisné Gagyi Ágnes igazgató vette át Szabó István református püspöktől és Tőkéczki László Dunamelléki főgondnoktól.


Dizseri –díj

A Dizseri-díjat a Pécs Kertvárosi Gyülekezet alapította 2003-ban iskolánk református felekezetű jó munkát végző pedagógusainak jutalmazására. Dizseri–díjat kapott pedagógusaink:
2003. Duchnovszky Julianna
2004. Hammer Viola Gabriella
2005. Harkainé Pintér Adrien
2006. Csüllög Ferenc
2007. Csonka Mónika
2008. Kis Lászlóné
2009. Szombath Zsuzsanna
2010. Némethné Kúcs Rózsa
2011. Kis Lászlóné
2012. Barka Adrienn
2013. Molnárné Kiss Emőke
2014. Jávoriné Dőrfi Rita
2015. Ignáczné Ribarics Edit
2016. Bayné Bojcsev Mónika
2017. Sáricsné Horváth Zsófia
2018. Fekete Etelka
2019. Réderné Hegedűs Andrea
2020. -
2021. Szigethi Katalin
2022. Duchnovszky Julianna
2023. Fikó Andrea

„Legnépszerűbb tanár”

Felső tagozatos diákjaink tanév végén megválasztják az év „Legnépszerűbb tanár”-át. Öt állítás után annak az őket tanító tanárnak nevét írják, akire az állítás szerintük a leg jellemzőbb:
Tanórái érdekesek, sohasem unatkozom.
Magyarázatait jól megértem.
Nem kivételezik, igazságosan értékel.
Segítőkész, mindig fordulhatok hozzá problémáimmal.
Szívesen vagyok vele szabadidőmben.

A legtöbb szavazatot kapó kolléga nyeri el az adott évben a „Legnépszerűbb tanár” megtisztelő címet. „Legnépszerűbb tanár”-rá választott pedagógusaink:
2005/2006 Duchnovszky Julianna
2006/2007 Kis Lászlóné
2007/2008 Kis Lászlóné
2008/2009 Kis Lászlóné
2009/2010 Varga Jenőné

„Év tanára” - díj

A 2010/2011-es tanévtől kezdve a tantestület tagjai választják meg az „Év tanárát” az elvégzett tanulmányi és pedagógiai munka lapján. Az „Év tanára”-i:
2011. Kilián Balázs
2012. Varga Jenőné
2013. Vargáné Kiss Klára
2014. Szigethi Katalin
2015. Kilián Balázs
2016. Antalné Árvai Kornélia
2016. Vargáné Kiss Klára
2017. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes
2018. Antalné Árvai Kornélia
2019. Czár Tiborné
2020. -
2021. Váradi Piroska
2022. Kőnigsfelder Györgyi
2023. Gergicsné Pál Irén

„Pro Schola Reformata – Pécs” díj

Dr. Hoppál Péter és felesége, Dr. Hoppálné Erdő Judit 2011-ben hozták létre a „Pro Schola Reformata – Pécs” alapítványt. Céljuk, hogy segítsék és támogassák a kiemelkedő tehetségeket gondozó, az intézmény munkáját, megítélését kiemelten segítő pedagógusainkat. A díjat a Pro Schola Reformata kuratóriuma ítéli oda. „Pro Schola Reformata – Pécs” díjat kapott pedagógusaink:
2012. Józsa-Papp Éva,
2013. Dormán Gáborné
2014. Sebők Zsolt
2015. Kovács Istvánné
2016. Pap Tamás
2017. Molnár Péter
2018. Spangenberger Andrea
2019. Moharos Ágnes
2020. -
2021. Maricsné Bányai Edit
2022. Szilágyi Zsuzsanna
2023. Tomics Annamária

„Pro Educatio Artis et Scientiarum” díj

A Pécsi Református Kollégium Kollégiumi Tanácsa 2017-ben a keresztyén köznevelés szolgálatában kifejtett pedagógusi és vezetői munka elismerésére, saját forrásból Pro Educatio Artis et Scientiarum díjat alapított. A díjat mind a humán, művészeti és nyelvtudományok, mind a természettudományok kiváló művelőinek és azok eredményeit a diákság és az iskola javára kamatoztató, gyakorló pedagógusoknak, intézményvezetőknek kívánja adományozni pályájuk elismeréséül. Az elismerés célja a szakmai értékek valamint a személyes, hitbeli és emberi példaadás kiemelése, támogatása, mintául állítása a közösség elé, ezáltal a közösségért fáradozók ösztönzése szolgálatuk hűséges folytatására. Bonum Servitium díjjal a kiemelkedő munkát végző segítő munkatársainkat jutalmazzuk.

Pro Educatio Artis et Scientiarum díj:

2017. Bartisné Gagyi Ágnes  -  pályadíj
2017. Molnárné Kiss Emőke  -  szolgálati díj
2017. Vargáné Kiss Klára  -  pályadíj
2018. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes  -  szolgálati díj
2019. Matesz Kinga Diána  -  szolgálati díj
2019. Sebők Zsolt  -  szolgálati díj
2019. Pavlovicsné Erényi Zsuzsanna  -  pályadíj
2020. -
2021. Varga Jenőné  -  pályadíj 2021. Ignáczné Ribarics Edit  -  szolgálati díj2022. Molnárné Kiss Emőke  -  pályadíj2022. Dormán Katalin Ildikó  -  szolgálati díj2022. Spangenberger Andrea  -  szolgálati díj

Bonum Servitium:

2020. Appel Evelin

 

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800