"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola

Pécsi Református Kollégium Drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola

2018-2019-es tanévben

A tanév kiemelt hitéleti  céljai, feladatai

A 2018-19. tanév Igéje: „ Uram , taníts minket imádkozni!” Lukács 11:1

A tanév augusztus 28-án a nagyharsányi csendes nappal  kezdődött,  a  nagyharsányi kollégák láttak minket vendégül, a szervezésben aktívan vettünk részt.

 A téma: „ Uram , taníts minket imádkozni!” Lukács 11:1

A lelki ráhangolódást ének  segítette, az új kollegák nyitottan vettek részt az alkalmakon. A csoportbeszélgetések, az Imaséta nagy hatással volt a kollégákra.  Természetesen a nyitó áhitat fontos helyet töltött be az indításban, a záró áhitat pedig a nap lezárásában. A csendes nap folyamán nem csak munkánkhoz, hanem személyes életünkhöz is kaptunk segítséget.

Céljaink:

 • A Drávafok- Kétújfalu Társegyházközség drávafoki gyülekezete és a Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája közötti kapcsolat erősítése
 •  A bibliaórákat az elmúlt évben elválasztottuk a munkaértkezletektől, így számuk ugyan csökkent, de csak lelki dolgokkal foglalkoztunk és hatásosabbnak találtuk. ezért ebben a tanévben is folytatjuk ezt a hagyományt.  A Biblia tanulmányozása is fontos szerephez jutna ebben az évben, amibe a hitoktatókat is bevonnánk.
  Ezen kívül a tanárok részéről felvetődött a gyülekezettel közös bibliaórák megtartása is. Ez új dolog lenne, aminek pozitív hatását várjuk mindkét közösségre.
 • A napi igeolvasást és az imaközösséget, szeretnénk az idén is folytatni. Ennek pozitív hatását már az elmúlt években is éreztük. Tapasztalatunk, hogy az  új kollégákra is nagyon jó hatással van a néhány perces reggeli elcsendesedés.
 • Az új kollegák miatt fontos, hogy a lelki dolgokat a mindennapokban meg is tudjuk élni, hogy érezhető legyen Isten jelenléte közösségünkben.
 • A diákok, pedagógusok, technikai dolgozók lelki karbantartása, hitben való fejlődésük előmozdítása, segítése („sóval” fűszerezett beszélgetések, bizonyságtételek, imádságok)
 • A Sztárai programjainkat  folytatnánk, melynek során szeretnénk tovább erősíteni a tanárok és a gyülekezet kapcsolatát.
 • A régi református gyökerek felkutatása, erősítése a volt diákokkal való kapcsolat erősítése ( interjúkészítés, gyűjtőmunka)
 • A tagintézmény 10 éves évfordulójának méltó megünneplése kiállítás szervezéssel, egész napos községi szintű programszervezéssel.

Feladatok a célok eléréséhez:

 • Az iskolai ünnepek, egyéb programoka 10 éves évfordulóhoz való igazítása ( pl. FOK-FAK kupa a 10 év jegyében, iskola előtti ágyások átalakítása 10 év kővel való kirakása stb.)
 • Elszármazott, de még élő volt diákok felkutatása
 • Itt élő volt diákokkal interjúkészítés
 • Az iskola újra indításának történeti kiállítása
 • Csikesz Sándor névadónk munkásságának kutatása - vetélkedő
 • Közös bibliaórák: félévente 2 olyan alkalom, ahol a gyülekezet együtt tart bibliaórát a tantestülettel
 • A meglevő közös programok - Szeretethíd, Tankert, Szenteste, Fogadalomtétel, Tanévnyitó, Anyák napja, Ádvent, Bölti Istentisztelet, Húsvét,   csendesnap, Pünkösd, Tanévzáró  - megtartásával tovább erősíteni a kapcsolatot.
 • Közös színházlátogatás a gyülekezettel
 • A hit mindennapi munkába való beépülésével , példaadással a 10 éves ünnep jobb megértése, rögzítése – a Csikesz név népszerűsítése
 • Közösségépítés közös  községi , gyülekezeti ünnep szervezéssel.

A megvalósítás módja, ütemezése

Dátum

Feladat

08.28.

Csendes nap – „Uram taníts minket imádkozni” Lk. 11.1 nagyharsányi kollégákkal, a szervezés besegítésével

09.  10 – 20.

 •    A kutatások elindítása:  

-          Elszármazott, de még élő volt diákok felkutatása
-          Csikesz kutatás, vetélkedőre való felkészülés
-          Iskolatörténeti kiállítás formai megvalósulásának megbeszélése

09. 20-30.

 • Itt élő volt diákokkal interjújának előkészítése.
 • Történeti kiállítás anyagának nyomdai előkészítése
 • Bibliaóra – tanári
 • Szeretethíd

10.1-15.

 • Interjúkészítés
 • Nyomdai anyag leadása
 • FOK-FAK kupa 10 éves évfordulós alkalmának megrendezése

10.15-28.

 • Bibliaóra
 • Kiállítás felállítása a gyülekezeti teremben
 • Iskolatörténeti vetélkedő
 • Ünnepség megszervezése

10.28.

11 óra

 10 ÉVES A PRK CSIKESZ SÁNDOR ÁLATLÁNOS ISKOLÁJA

 • Ünnepi Istentisztelet fogadalomtétellel
 • Megemlékezés a 10 éves fennállásról
 • Szeretetvendégség
 • Délutáni kulturális programok a felújított drávafoki  művelődési házban

11.10-20.

 • Színházlátogatás – közösen a gyülekezet és a tanárok

11.20-25.

 • Közös bibliaóra a gyülekezet és a tanárok

12.02.
12.11-20.
12.24.

 • Ünnepi Istentisztelet – Advent – 1-2. osztályosok szolgálata
 • Karácsonyváró – ajándékkészítés közösen
 • Közös bibliaóra
 • Ünnepi Istentisztelet – Szenteste- fakultatív lehetőség

01.07.

01.22.

 • dr. Csikesz Sándor ref. lp. bemutatása – koszorúzás
 • Biblia óra
 • Színházlátogatás közösen??????

02.20-25.

 • Biblia óra közösen a gyülekezettel
 • Zsoltár és népdaléneklési verseny

03. 10.
      19.

 • Böjti istentisztelet ( 5-6. osztályosok műsora
 • Biblia óra

04. 15-17.

 • Húsvétváró
 • Csendesnap -gyerek

05.05.
      21.

 • Anyák napja
 • Biblia óra közösen a gyülekezettel

06.09.

 • Pünkösd Ünnepi Istentisztelet,  7-8. osztály szolgálata, konfirmálás

06.14.

 • Tanévzáró Istentisztelet

Heti munkaterv:

hétfő:     8.00 –   8,45     Iskolai áhítat

kedd:    15,45 - 16,45     Minden hónap 3. keddjén biblia óra, félévente 2 közösen  a gyülekezettel

szerda:   7.55  –  8.00    Igeolvasás és imádság a tanáriban

              8,00  – 11.45   Hittanórák – 4.6.7.8.o református felekezettől függetlenül

             14,00 – 14,45   Labdarúgás - edzés  alsósoknak

             14,45 -  16,30     Labdarúgás – edzés felsősöknek

Péntek. 7.55  –   8.00      Igeolvasás és imádság a tanáriban

             8,00  – 11.45      Hittanórák 4.6.7.8.o. felekezeti bontásban

Drávafok, 2018-09.15.                                                         
Unger Károly lp.

Pécsi Református Kollégium Drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7967 Drávafok, Fő utca 28

Email: dravafok@refipecs.hu

Tel.: +36-73-352-013

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

2018-2019-es tanévben

A tanév kiemelt hitéleti  céljai, feladatai

A 2018-19. tanév Igéje: „ Uram , taníts minket imádkozni!” Lukács 11:1

A tanév augusztus 28-án a nagyharsányi csendes nappal  kezdődött,  a  nagyharsányi kollégák láttak minket vendégül, a szervezésben aktívan vettünk részt.

 A téma: „ Uram , taníts minket imádkozni!” Lukács 11:1

A lelki ráhangolódást ének  segítette, az új kollegák nyitottan vettek részt az alkalmakon. A csoportbeszélgetések, az Imaséta nagy hatással volt a kollégákra.  Természetesen a nyitó áhitat fontos helyet töltött be az indításban, a záró áhitat pedig a nap lezárásában. A csendes nap folyamán nem csak munkánkhoz, hanem személyes életünkhöz is kaptunk segítséget.

Céljaink:

 • A Drávafok- Kétújfalu Társegyházközség drávafoki gyülekezete és a Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája közötti kapcsolat erősítése
 •  A bibliaórákat az elmúlt évben elválasztottuk a munkaértkezletektől, így számuk ugyan csökkent, de csak lelki dolgokkal foglalkoztunk és hatásosabbnak találtuk. ezért ebben a tanévben is folytatjuk ezt a hagyományt.  A Biblia tanulmányozása is fontos szerephez jutna ebben az évben, amibe a hitoktatókat is bevonnánk.
  Ezen kívül a tanárok részéről felvetődött a gyülekezettel közös bibliaórák megtartása is. Ez új dolog lenne, aminek pozitív hatását várjuk mindkét közösségre.
 • A napi igeolvasást és az imaközösséget, szeretnénk az idén is folytatni. Ennek pozitív hatását már az elmúlt években is éreztük. Tapasztalatunk, hogy az  új kollégákra is nagyon jó hatással van a néhány perces reggeli elcsendesedés.
 • Az új kollegák miatt fontos, hogy a lelki dolgokat a mindennapokban meg is tudjuk élni, hogy érezhető legyen Isten jelenléte közösségünkben.
 • A diákok, pedagógusok, technikai dolgozók lelki karbantartása, hitben való fejlődésük előmozdítása, segítése („sóval” fűszerezett beszélgetések, bizonyságtételek, imádságok)
 • A Sztárai programjainkat  folytatnánk, melynek során szeretnénk tovább erősíteni a tanárok és a gyülekezet kapcsolatát.
 • A régi református gyökerek felkutatása, erősítése a volt diákokkal való kapcsolat erősítése ( interjúkészítés, gyűjtőmunka)
 • A tagintézmény 10 éves évfordulójának méltó megünneplése kiállítás szervezéssel, egész napos községi szintű programszervezéssel.

Feladatok a célok eléréséhez:

 • Az iskolai ünnepek, egyéb programoka 10 éves évfordulóhoz való igazítása ( pl. FOK-FAK kupa a 10 év jegyében, iskola előtti ágyások átalakítása 10 év kővel való kirakása stb.)
 • Elszármazott, de még élő volt diákok felkutatása
 • Itt élő volt diákokkal interjúkészítés
 • Az iskola újra indításának történeti kiállítása
 • Csikesz Sándor névadónk munkásságának kutatása - vetélkedő
 • Közös bibliaórák: félévente 2 olyan alkalom, ahol a gyülekezet együtt tart bibliaórát a tantestülettel
 • A meglevő közös programok - Szeretethíd, Tankert, Szenteste, Fogadalomtétel, Tanévnyitó, Anyák napja, Ádvent, Bölti Istentisztelet, Húsvét,   csendesnap, Pünkösd, Tanévzáró  - megtartásával tovább erősíteni a kapcsolatot.
 • Közös színházlátogatás a gyülekezettel
 • A hit mindennapi munkába való beépülésével , példaadással a 10 éves ünnep jobb megértése, rögzítése – a Csikesz név népszerűsítése
 • Közösségépítés közös  községi , gyülekezeti ünnep szervezéssel.

A megvalósítás módja, ütemezése

Dátum

Feladat

08.28.

Csendes nap – „Uram taníts minket imádkozni” Lk. 11.1 nagyharsányi kollégákkal, a szervezés besegítésével

09.  10 – 20.

 •    A kutatások elindítása:  

-          Elszármazott, de még élő volt diákok felkutatása
-          Csikesz kutatás, vetélkedőre való felkészülés
-          Iskolatörténeti kiállítás formai megvalósulásának megbeszélése

09. 20-30.

 • Itt élő volt diákokkal interjújának előkészítése.
 • Történeti kiállítás anyagának nyomdai előkészítése
 • Bibliaóra – tanári
 • Szeretethíd

10.1-15.

 • Interjúkészítés
 • Nyomdai anyag leadása
 • FOK-FAK kupa 10 éves évfordulós alkalmának megrendezése

10.15-28.

 • Bibliaóra
 • Kiállítás felállítása a gyülekezeti teremben
 • Iskolatörténeti vetélkedő
 • Ünnepség megszervezése

10.28.

11 óra

 10 ÉVES A PRK CSIKESZ SÁNDOR ÁLATLÁNOS ISKOLÁJA

 • Ünnepi Istentisztelet fogadalomtétellel
 • Megemlékezés a 10 éves fennállásról
 • Szeretetvendégség
 • Délutáni kulturális programok a felújított drávafoki  művelődési házban

11.10-20.

 • Színházlátogatás – közösen a gyülekezet és a tanárok

11.20-25.

 • Közös bibliaóra a gyülekezet és a tanárok

12.02.
12.11-20.
12.24.

 • Ünnepi Istentisztelet – Advent – 1-2. osztályosok szolgálata
 • Karácsonyváró – ajándékkészítés közösen
 • Közös bibliaóra
 • Ünnepi Istentisztelet – Szenteste- fakultatív lehetőség

01.07.

01.22.

 • dr. Csikesz Sándor ref. lp. bemutatása – koszorúzás
 • Biblia óra
 • Színházlátogatás közösen??????

02.20-25.

 • Biblia óra közösen a gyülekezettel
 • Zsoltár és népdaléneklési verseny

03. 10.
      19.

 • Böjti istentisztelet ( 5-6. osztályosok műsora
 • Biblia óra

04. 15-17.

 • Húsvétváró
 • Csendesnap -gyerek

05.05.
      21.

 • Anyák napja
 • Biblia óra közösen a gyülekezettel

06.09.

 • Pünkösd Ünnepi Istentisztelet,  7-8. osztály szolgálata, konfirmálás

06.14.

 • Tanévzáró Istentisztelet

Heti munkaterv:

hétfő:     8.00 –   8,45     Iskolai áhítat

kedd:    15,45 - 16,45     Minden hónap 3. keddjén biblia óra, félévente 2 közösen  a gyülekezettel

szerda:   7.55  –  8.00    Igeolvasás és imádság a tanáriban

              8,00  – 11.45   Hittanórák – 4.6.7.8.o református felekezettől függetlenül

             14,00 – 14,45   Labdarúgás - edzés  alsósoknak

             14,45 -  16,30     Labdarúgás – edzés felsősöknek

Péntek. 7.55  –   8.00      Igeolvasás és imádság a tanáriban

             8,00  – 11.45      Hittanórák 4.6.7.8.o. felekezeti bontásban

Drávafok, 2018-09.15.                                                         
Unger Károly lp.

Elérhetőségek

Cím: 7967 Drávafok, Fő utca 28

Email: dravafok@refipecs.hu

Tel.: +36-73-352-013