"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája


A mai Magyarországon működő alapfokú művészeti iskolák zömét az 1990-es években alapították. Nagy múltjuk, sikereik és küzdelmes éveik ismeretében ilyen iskola alapításához a nemes szándék, kitartás és kreatív megvalósítás mellett az is szükséges, hogy egy időben egy helyen találkozhassanak mindazokat, akikkel ez a terv megvalósítható lesz. A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája – hosszas előkészítést követően – 2019 szeptemberében kezdte meg a működését. Az iskola szorosan kötődik a létrehozását szorgalmazó és kezdeményező Nagyharsányi Általános Iskolához, ezért székhelye is itt van. Az AMI indulását az otthont adó általános iskola növendékeire alapozta. Legfőbb célitűzése az általános iskolai nevelés eredményességének kiszélesítése, hatékonyságának növelése, melyet a művészeti képzések integrációjával kíván elérni. Az elindított három tanszakon 104 növendékkel és négy pedagógussal kezdte meg a munkát.

A művészeti nevelés általánosan megfogalmazható célkitűzései a művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése és esetleg szakirányú továbbtanulásra való felkészítése. Közelebbről nézve azonban feltárulnak mindazok az építőkövek, melyekre hitvallásunk is épül. Közösséget építünk elévülhetetlen értékek közvetítésével. Ebben a művészeti nevelés eszköz, mely az alkotásban, a kreatív újraalkotás örömében és képességében teljesedik ki. Jelentősen javítja a tanulási képességeket, a társas kapcsolatokat. Életre szóló hatást gyakorol a gyermeki lélekre.

Művészeti Iskolánk célkitűzéseit, hitvallását a magyar kulturális örökség ápolása és továbbadása határozza meg. A nemzeti identitás hangsúlyos megjelenése mellett figyelmet fordítunk az együtt élő nemzetiségek, nemzeti kisebbségek hagyományos kultúrájának megismerésére is. Pedagógiai módszertanunkban innovatív, a 21. századi paradigmák mentén igyekszünk korszerűek maradni. A növendékek tekintetében az egyéni eredményesség és társadalmi hasznosság kettős funkcióját is fontosnak tartjuk. A néphagyomány jelenségeit - a néptáncot, a gyermekjátékokat, a népszokást, népzenét, népi tárgykultúrát, kézművességet – átszövő hitélet, a keresztyény szellemiségű életvitel ismerete és közvetítése organikus része az iskola, a pedagógusok munkájának.

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek - Nagyharsány

Cím: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6

Email: nagyharsany@refipecs.hu

Tel.: +36-72-379-651

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Elérhetőségek - Pécs

Cím: 7630 Pécs, Engel J. u. 11

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"


A mai Magyarországon működő alapfokú művészeti iskolák zömét az 1990-es években alapították. Nagy múltjuk, sikereik és küzdelmes éveik ismeretében ilyen iskola alapításához a nemes szándék, kitartás és kreatív megvalósítás mellett az is szükséges, hogy egy időben egy helyen találkozhassanak mindazokat, akikkel ez a terv megvalósítható lesz. A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája – hosszas előkészítést követően – 2019 szeptemberében kezdte meg a működését. Az iskola szorosan kötődik a létrehozását szorgalmazó és kezdeményező Nagyharsányi Általános Iskolához, ezért székhelye is itt van. Az AMI indulását az otthont adó általános iskola növendékeire alapozta. Legfőbb célitűzése az általános iskolai nevelés eredményességének kiszélesítése, hatékonyságának növelése, melyet a művészeti képzések integrációjával kíván elérni. Az elindított három tanszakon 104 növendékkel és négy pedagógussal kezdte meg a munkát.

A művészeti nevelés általánosan megfogalmazható célkitűzései a művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése és esetleg szakirányú továbbtanulásra való felkészítése. Közelebbről nézve azonban feltárulnak mindazok az építőkövek, melyekre hitvallásunk is épül. Közösséget építünk elévülhetetlen értékek közvetítésével. Ebben a művészeti nevelés eszköz, mely az alkotásban, a kreatív újraalkotás örömében és képességében teljesedik ki. Jelentősen javítja a tanulási képességeket, a társas kapcsolatokat. Életre szóló hatást gyakorol a gyermeki lélekre.

Művészeti Iskolánk célkitűzéseit, hitvallását a magyar kulturális örökség ápolása és továbbadása határozza meg. A nemzeti identitás hangsúlyos megjelenése mellett figyelmet fordítunk az együtt élő nemzetiségek, nemzeti kisebbségek hagyományos kultúrájának megismerésére is. Pedagógiai módszertanunkban innovatív, a 21. századi paradigmák mentén igyekszünk korszerűek maradni. A növendékek tekintetében az egyéni eredményesség és társadalmi hasznosság kettős funkcióját is fontosnak tartjuk. A néphagyomány jelenségeit - a néptáncot, a gyermekjátékokat, a népszokást, népzenét, népi tárgykultúrát, kézművességet – átszövő hitélet, a keresztyény szellemiségű életvitel ismerete és közvetítése organikus része az iskola, a pedagógusok munkájának.

Elérhetőségek - Nagyharsány

Cím: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6

Email: nagyharsany@refipecs.hu

Tel.: +36-72-379-651