"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.


A beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges egy adatlap kitöltése, amelyben a tanulók legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme valamint aláírása szerepelnek). A könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be.

A könyvtárhasználat módjai

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos használatát, egyéb csoportos foglalkozások megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,

 • folyóiratok

 • audiovizuális és egyéb információhordozók.

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. Kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, melynek módját a könyvtáros-tanár határozza meg. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a kibocsátó dokumentumok átadóját terheli.
A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott kollégiumi nevelők.
Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével

 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével

 • a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével

 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum beszerzéséve.

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg.
A könyvtárba lépve a táskát, szatyrot, kabátot a fogason kell elhelyezni.
Enni és innivalót behozni tilos!

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.


A beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges egy adatlap kitöltése, amelyben a tanulók legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme valamint aláírása szerepelnek). A könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be.

A könyvtárhasználat módjai

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos használatát, egyéb csoportos foglalkozások megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,

 • folyóiratok

 • audiovizuális és egyéb információhordozók.

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. Kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, melynek módját a könyvtáros-tanár határozza meg. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a kibocsátó dokumentumok átadóját terheli.
A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott kollégiumi nevelők.
Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével

 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével

 • a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével

 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum beszerzéséve.

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg.
A könyvtárba lépve a táskát, szatyrot, kabátot a fogason kell elhelyezni.
Enni és innivalót behozni tilos!

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800