"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Óvodája

Pécsi Református Kollégium Óvodája

A Pécsi Református Kollégium 8 tagintézményt fog össze 110 pedagógusával, 65 munkatársával és mintegy 1200 gyermekével. Az évek alatt folyamatosan bővült az intézmények sora, melyek között több - a Covid idején - ünnepelte csatlakozásának 10 éves jubileumát. A Nagyharsányi Általános Iskola mellett, a felújított pécsi óvoda is a Baranyai Református Egyházmegye fenntartása alatt „nevelkedik” már több, mint egy évtizede.

Az óvoda 2009 szeptemberében kezdte meg működését először vendégként, a Pécs Megyei Jogú Város által fenttartott Vadász Utcai Óvodában 2 csoporttal, majd 2010 augusztusától a teljes Vadász utcai óvoda fenntartása a Baranyai Református Egyházmegye kezébe került, a Pécsi Református Kollégium mint többcélú közös igazgatású intézmény részeként. Ezzel elindulhatott a már működő általános iskola, gimnázium, kollégium nevelő-oktató munkájának alapozó szakasza is.

Az óvoda jelenleg 5 csoportban 120 kisgyermeket nevel. Az eredetileg 6 csoportos óvoda hatodik csoportszobáját tornaszobává alakították a gyermekek színvonalas mozgásfejlesztése érdekében, a hozzá tartozó mosdóban sószoba került kialakításra a gyermekek immunerősítése, a gyakori felsőlégúti tünetek csökkentésének támogatására.

Az épületet tágas udvar övezi, nagy füves játéktérrel, kerékpározásra is alkalmas betonburkolatú utakkal, domb beépítéssel, hintákkal és szétszórtan elhelyezkedő kisházakkal, nagy mászókákkal, csúszdákkal biztosítva a gyermekek változatos kültéri játék- és mozgásszükségletének igényét.

- Fenntartónk és munkáltatónk elkötelezett támogatásának, pályázati források felhasználásának és a szülők folyamatos segítségének köszönhetően óvodánk épülete az önkormányzattól való átvétel óta valóban a „jó gazda” elvű működtetés következtében jelentősfelújításokon esett át. Az elhasználódott infrastruktúra és a jelentősen kopott tárgyi környezet, beltéri eszközök és udvari játékok majdnem teljes mértékben kicserélődtek, megújultak – hangsúlyozza Babocsánné Katona Ágnes óvodavezető.

Az épület energetikai fejlesztése, korszerűsítése megvalósult, bútorok, berendezések cseréje megkezdődött. A tárgyi feltételek megléte viszont csak az egyik feltétele a nevelésnek, az óvoda pedagógia programja mellett. Már a kezdeti évektől következetesen törekedtek a Református Keresztyén Óvodai Keretprogramban megfogalmazott elveknek és a mai kortársadalmi elvárásainak megfelelő nevelőmunka szervezésére. Mindezt – innovatív, nyitott nevelőtestület révén – a korszerű pedagógiai módszerek és eszközök segítségével.

– Óvodánk boldog, nyitott, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni oly módon, hogy figyelembe veszi az eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit, szükségleteit. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családja megismerésére, a folyamatos együttnevelésre – emeli ki az óvodavezető.

Elsősorban a református családok számára kívánnak segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, de nem zárkóznak el azoktól a más vallású családoktól sem, akik elfogadják nevelési elveiket, értékeiket és nevelési elképzeléseiket (a szeretetre való képesség kialakítása, továbbfejlesztése; értelmes rendre, önuralomra nevelés; személyes hitre nevelés).

Az óvoda felújítása és működtetése egy a számtalan intézményegységből, melyek fejlesztése és üzemeltetése folyamatos feladatot biztosít a Fenntartó számára.

– 2016-ban elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált Emberi Erőforrás Operatív Program legnagyobb hazai egyházi iskolaépítési támogatását. Az 1 milliárd 320 millió forintos rekord támogatást új pécsi általános iskolai épületünk felépítésére fordítottuk. Új épületünket 2019-ben adhattuk át a legnépesebb tagintézményünk tanárainak, diákjainak. Közben a 2007-2008-ban Kollégiumunkba integrált drávafoki általános iskola két épületét az integráció után 10 évvel, 2017-ben az Egyházmegyénk megvásárolta, melynek következtében egy uniós EFOP-pályázat segítségével tornateremépítő és iskolafelújító projekt valósulhatott meg. Az új épületeket idén márciusban adtuk át. A 2019-es év új gyümölcse volt az egyházközségi tulajdonú épületekben újraindított „kistestvér”, a zengővárkonyi alsó tagozatos általános iskola kapuinak megnyitása, mint ahogy - a Kollégiumunkhoz való csatlakozásának 10 éves jubileumát ünneplő – Nagyharsányban megalapított, egyelőre három művészeti ágat (dráma, kézművesség, néptánc) művelő Alapfokú Művészeti Iskolánk elindítása is – emlékezik vissza Dr. Hoppál Péter a Fenntartói Tanács elnöke.

Az Óvoda felújítása több lépcsőben zajlott.

- Első körben az ingatlan megvásárlására került sor 2019-ben nettó 100 millió forint értékben – mondja a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, dr. Kádár Péter. A második szakaszban a csoportszobákba beltéri játékok és sporteszközök beszerzése történt meg 2021 májusában. Idén tavasszal pedig befejeződött a harmadik építési szakasz a felnőtt mosdók, teakonyha, villamoshálózat, udvar felújításával és a térburkolással.

Az óvodafejlesztési projekt 183, 645 millió forintból valósult meg Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház támogatásával. A Baranya Megyei Önkormányzat 8 millió forinttal járult hozzá az udvari játékok felújításához és a térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez.

A hálaadó ünnepségen közös imádsággal, hálaüzenetek elhelyezésével és a gyerekek színes, lelkes műsorával adták át az új óvodát. 

Mottónk: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azértokosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!” Máté 10,16                                                                                                                          

Áldás, békesség

KÉPGALÉRIA MEGTEKINTÉSE

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Pécsi Református Kollégium Óvodája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7627 Pécs, Vadász u. 8/a

Email: ovoda@refipecs.hu

Tel.: +36-72-534-979

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

A Pécsi Református Kollégium 8 tagintézményt fog össze 110 pedagógusával, 65 munkatársával és mintegy 1200 gyermekével. Az évek alatt folyamatosan bővült az intézmények sora, melyek között több - a Covid idején - ünnepelte csatlakozásának 10 éves jubileumát. A Nagyharsányi Általános Iskola mellett, a felújított pécsi óvoda is a Baranyai Református Egyházmegye fenntartása alatt „nevelkedik” már több, mint egy évtizede.

Az óvoda 2009 szeptemberében kezdte meg működését először vendégként, a Pécs Megyei Jogú Város által fenttartott Vadász Utcai Óvodában 2 csoporttal, majd 2010 augusztusától a teljes Vadász utcai óvoda fenntartása a Baranyai Református Egyházmegye kezébe került, a Pécsi Református Kollégium mint többcélú közös igazgatású intézmény részeként. Ezzel elindulhatott a már működő általános iskola, gimnázium, kollégium nevelő-oktató munkájának alapozó szakasza is.

Az óvoda jelenleg 5 csoportban 120 kisgyermeket nevel. Az eredetileg 6 csoportos óvoda hatodik csoportszobáját tornaszobává alakították a gyermekek színvonalas mozgásfejlesztése érdekében, a hozzá tartozó mosdóban sószoba került kialakításra a gyermekek immunerősítése, a gyakori felsőlégúti tünetek csökkentésének támogatására.

Az épületet tágas udvar övezi, nagy füves játéktérrel, kerékpározásra is alkalmas betonburkolatú utakkal, domb beépítéssel, hintákkal és szétszórtan elhelyezkedő kisházakkal, nagy mászókákkal, csúszdákkal biztosítva a gyermekek változatos kültéri játék- és mozgásszükségletének igényét.

- Fenntartónk és munkáltatónk elkötelezett támogatásának, pályázati források felhasználásának és a szülők folyamatos segítségének köszönhetően óvodánk épülete az önkormányzattól való átvétel óta valóban a „jó gazda” elvű működtetés következtében jelentősfelújításokon esett át. Az elhasználódott infrastruktúra és a jelentősen kopott tárgyi környezet, beltéri eszközök és udvari játékok majdnem teljes mértékben kicserélődtek, megújultak – hangsúlyozza Babocsánné Katona Ágnes óvodavezető.

Az épület energetikai fejlesztése, korszerűsítése megvalósult, bútorok, berendezések cseréje megkezdődött. A tárgyi feltételek megléte viszont csak az egyik feltétele a nevelésnek, az óvoda pedagógia programja mellett. Már a kezdeti évektől következetesen törekedtek a Református Keresztyén Óvodai Keretprogramban megfogalmazott elveknek és a mai kortársadalmi elvárásainak megfelelő nevelőmunka szervezésére. Mindezt – innovatív, nyitott nevelőtestület révén – a korszerű pedagógiai módszerek és eszközök segítségével.

– Óvodánk boldog, nyitott, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni oly módon, hogy figyelembe veszi az eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit, szükségleteit. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családja megismerésére, a folyamatos együttnevelésre – emeli ki az óvodavezető.

Elsősorban a református családok számára kívánnak segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, de nem zárkóznak el azoktól a más vallású családoktól sem, akik elfogadják nevelési elveiket, értékeiket és nevelési elképzeléseiket (a szeretetre való képesség kialakítása, továbbfejlesztése; értelmes rendre, önuralomra nevelés; személyes hitre nevelés).

Az óvoda felújítása és működtetése egy a számtalan intézményegységből, melyek fejlesztése és üzemeltetése folyamatos feladatot biztosít a Fenntartó számára.

– 2016-ban elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált Emberi Erőforrás Operatív Program legnagyobb hazai egyházi iskolaépítési támogatását. Az 1 milliárd 320 millió forintos rekord támogatást új pécsi általános iskolai épületünk felépítésére fordítottuk. Új épületünket 2019-ben adhattuk át a legnépesebb tagintézményünk tanárainak, diákjainak. Közben a 2007-2008-ban Kollégiumunkba integrált drávafoki általános iskola két épületét az integráció után 10 évvel, 2017-ben az Egyházmegyénk megvásárolta, melynek következtében egy uniós EFOP-pályázat segítségével tornateremépítő és iskolafelújító projekt valósulhatott meg. Az új épületeket idén márciusban adtuk át. A 2019-es év új gyümölcse volt az egyházközségi tulajdonú épületekben újraindított „kistestvér”, a zengővárkonyi alsó tagozatos általános iskola kapuinak megnyitása, mint ahogy - a Kollégiumunkhoz való csatlakozásának 10 éves jubileumát ünneplő – Nagyharsányban megalapított, egyelőre három művészeti ágat (dráma, kézművesség, néptánc) művelő Alapfokú Művészeti Iskolánk elindítása is – emlékezik vissza Dr. Hoppál Péter a Fenntartói Tanács elnöke.

Az Óvoda felújítása több lépcsőben zajlott.

- Első körben az ingatlan megvásárlására került sor 2019-ben nettó 100 millió forint értékben – mondja a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, dr. Kádár Péter. A második szakaszban a csoportszobákba beltéri játékok és sporteszközök beszerzése történt meg 2021 májusában. Idén tavasszal pedig befejeződött a harmadik építési szakasz a felnőtt mosdók, teakonyha, villamoshálózat, udvar felújításával és a térburkolással.

Az óvodafejlesztési projekt 183, 645 millió forintból valósult meg Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház támogatásával. A Baranya Megyei Önkormányzat 8 millió forinttal járult hozzá az udvari játékok felújításához és a térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez.

A hálaadó ünnepségen közös imádsággal, hálaüzenetek elhelyezésével és a gyerekek színes, lelkes műsorával adták át az új óvodát. 

Mottónk: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azértokosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!” Máté 10,16                                                                                                                          

Áldás, békesség

KÉPGALÉRIA MEGTEKINTÉSE

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Elérhetőségek

Cím: 7627 Pécs, Vadász u. 8/a

Email: ovoda@refipecs.hu

Tel.: +36-72-534-979