"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája


Alapfokú Művészeti Iskolánk és a Nagyharsányi Általános Iskola egy közös épületben működő két oktatási intézmény, amelyek szorosan együtt működnek egymással.

A művészeti iskolában meghatározott létszám alatt nem indítható csoport (osztály). A növendékek 6-18 éves korukig iratkozhatnak be. 6 éves gyermek csak akkor, ha megkezdte általános iskolai tanulmányait.

Tanszakok, csoportok

A csoportok (osztályok) kialakítása nem életkor, hanem a művészetoktatásban eltöltött idő alapján történik. A két előképző évfolyamot hat alapfokú évfolyam követi, melye alapvizsgával zárul (állami vizsgának számít), tanulmányaik folytatása esetén a négy továbbképző évfolyamot záróvizsgával fejeznek be.

Előképző

Alapfok

Alapvizsga

Továbbképző

Záróvizsga

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Az oktatás két alapvető formája az egyéni (zene) és a csoportos (tánc, képzőművészet, színjáték). A tantárgyi struktúrában a főtárgy mellé kötelező, kötelezően választható, vagy választható tárgyak vannak, melyek általában heti 4-6 tanórát jelentenek. Az egyéni hangszeres órák 2x30 percesek, a csoportos órák 2x45 percesek.

Egyéni (zene)

Csoportos

Főtárgy

Kötelező/ k. választható

Főtárgy

Kötelező/ k. választható

Hangszer

Elmélet

Gyakorlat

Elmélet

2x30 perc

2x45 perc

3x45 perc

1-3x45 perc

Iskolánkban tanóra keretén belül, a heti 2 testnevelés óra keretében népi játék foglalkozás van az alsó évfolyamon. Ez a teljes általános iskolai osztályközösséget érinti, azokat is, akik más művészeti ágra iratkoztak be. Iskolaidőben, de az iskolai tanórán kívül a délutáni napközi, illetve tanulószoba ideje alatt tartjuk további csoportos foglalkozásainkat: néptáncot, képzőművészetet, drámajétékot. Egyéni zeneoktatás iskolánkban jelenleg nincs.

A foglalkozások minden esetben és formában művészetiskolai tanórák, vagyis nem testnevelés órák, nem szakkörök stb.

Díjak

Bár a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolájában a művészetoktatás a növendékek részére a 2019-2020-as tanévben díjmentes, a törvényben előírt kötelezettségek alól nem mentesülünk. A Térítési- és tandíjszabályzatunkban foglalt térítési díj befizetését fenntartónk, a Baranyai Református Egyházmegye vállalta magára. Ezen vállalását tanévenként felülvizsgálhatja. A térítési díjon felül egyéb költségeket Iskolánk nem írt elő.

Jó tudni azonban, hogy a törvény rendelkezései szerint térítési díjat kell fizetnie annak a növendéknek, aki egy művészeti tárgyat tanul, és más művészeti iskolába nem iratkozott be előbb. A térítési díj mellett a művészeti iskola kiszabhat szakmai hozzájárulási díjat is. Tandíjat kell fizetnie a több tanszakos növendéknek – tanszakonként, az első kivételével – aki iskolánkban több művészeti ágra iratkozik be, illetve azoknak, akik más művészeti iskolába is beiratkoztak, és az állami támogatást ott veszik igénybe. A művészeti iskolákban évente egyszeri beiratkozási díjat és kulturális hozzájárulást is szedhetnek. A képzőművészeti tanszakon felmerülő anyagköltség is külön díjtételt képez.

Jogviszony

A tanuló jogviszonya Iskolánkkal beiratkozással jön létre, melyet az Általános Iskolai beiratkozással együtt kell megtenni. A beiratkozás egy tanévre szól.

A Művészeti Iskola az Általános Iskolához hasonlóan működik: a növendékek kötelezően tanórára járnak, előmenetelüket az értesítőben, tanév végén a bizonyítványban rögzítjük. Hiányzásukról igazolást kell hozniuk, a művészeti órákról csak rendkívüli esetekben távozhatnak előbb. Éves munkájukról tanév végén kiállítással, vagy színpadi produkció bemutatásával adnak számot, mely a féléves mellett az év végi vizsgájukat jelenti egyben.

Jelentkezési lap letöltése PDF formátumban

Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek - Nagyharsány

Cím: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6

Email: nagyharsany@refipecs.hu

Tel.: +36-72-379-651

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Elérhetőségek - Pécs

Cím: 7630 Pécs, Engel J. u. 11

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"


Alapfokú Művészeti Iskolánk és a Nagyharsányi Általános Iskola egy közös épületben működő két oktatási intézmény, amelyek szorosan együtt működnek egymással.

A művészeti iskolában meghatározott létszám alatt nem indítható csoport (osztály). A növendékek 6-18 éves korukig iratkozhatnak be. 6 éves gyermek csak akkor, ha megkezdte általános iskolai tanulmányait.

Tanszakok, csoportok

A csoportok (osztályok) kialakítása nem életkor, hanem a művészetoktatásban eltöltött idő alapján történik. A két előképző évfolyamot hat alapfokú évfolyam követi, melye alapvizsgával zárul (állami vizsgának számít), tanulmányaik folytatása esetén a négy továbbképző évfolyamot záróvizsgával fejeznek be.

Előképző

Alapfok

Alapvizsga

Továbbképző

Záróvizsga

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Az oktatás két alapvető formája az egyéni (zene) és a csoportos (tánc, képzőművészet, színjáték). A tantárgyi struktúrában a főtárgy mellé kötelező, kötelezően választható, vagy választható tárgyak vannak, melyek általában heti 4-6 tanórát jelentenek. Az egyéni hangszeres órák 2x30 percesek, a csoportos órák 2x45 percesek.

Egyéni (zene)

Csoportos

Főtárgy

Kötelező/ k. választható

Főtárgy

Kötelező/ k. választható

Hangszer

Elmélet

Gyakorlat

Elmélet

2x30 perc

2x45 perc

3x45 perc

1-3x45 perc

Iskolánkban tanóra keretén belül, a heti 2 testnevelés óra keretében népi játék foglalkozás van az alsó évfolyamon. Ez a teljes általános iskolai osztályközösséget érinti, azokat is, akik más művészeti ágra iratkoztak be. Iskolaidőben, de az iskolai tanórán kívül a délutáni napközi, illetve tanulószoba ideje alatt tartjuk további csoportos foglalkozásainkat: néptáncot, képzőművészetet, drámajétékot. Egyéni zeneoktatás iskolánkban jelenleg nincs.

A foglalkozások minden esetben és formában művészetiskolai tanórák, vagyis nem testnevelés órák, nem szakkörök stb.

Díjak

Bár a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolájában a művészetoktatás a növendékek részére a 2019-2020-as tanévben díjmentes, a törvényben előírt kötelezettségek alól nem mentesülünk. A Térítési- és tandíjszabályzatunkban foglalt térítési díj befizetését fenntartónk, a Baranyai Református Egyházmegye vállalta magára. Ezen vállalását tanévenként felülvizsgálhatja. A térítési díjon felül egyéb költségeket Iskolánk nem írt elő.

Jó tudni azonban, hogy a törvény rendelkezései szerint térítési díjat kell fizetnie annak a növendéknek, aki egy művészeti tárgyat tanul, és más művészeti iskolába nem iratkozott be előbb. A térítési díj mellett a művészeti iskola kiszabhat szakmai hozzájárulási díjat is. Tandíjat kell fizetnie a több tanszakos növendéknek – tanszakonként, az első kivételével – aki iskolánkban több művészeti ágra iratkozik be, illetve azoknak, akik más művészeti iskolába is beiratkoztak, és az állami támogatást ott veszik igénybe. A művészeti iskolákban évente egyszeri beiratkozási díjat és kulturális hozzájárulást is szedhetnek. A képzőművészeti tanszakon felmerülő anyagköltség is külön díjtételt képez.

Jogviszony

A tanuló jogviszonya Iskolánkkal beiratkozással jön létre, melyet az Általános Iskolai beiratkozással együtt kell megtenni. A beiratkozás egy tanévre szól.

A Művészeti Iskola az Általános Iskolához hasonlóan működik: a növendékek kötelezően tanórára járnak, előmenetelüket az értesítőben, tanév végén a bizonyítványban rögzítjük. Hiányzásukról igazolást kell hozniuk, a művészeti órákról csak rendkívüli esetekben távozhatnak előbb. Éves munkájukról tanév végén kiállítással, vagy színpadi produkció bemutatásával adnak számot, mely a féléves mellett az év végi vizsgájukat jelenti egyben.

Jelentkezési lap letöltése PDF formátumban

Elérhetőségek - Nagyharsány

Cím: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6

Email: nagyharsany@refipecs.hu

Tel.: +36-72-379-651