"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttműködési programja: az oktatás minőségének fejlesztése, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítése, az iskola társadalmi kohézió erősítésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatása, a tanulási nehézségek korai felismerése és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazása. Az Oktatás és Képzés 2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelölte ki az általános iskolai oktatás infrastrukturális helyzetével kapcsolatban az alábbiak megszüntetését:

 • az osztálytermek méreten aluliak
 • rossz elrendezésűek
 • többségük fényviszonyai nem megfelelőek, kevés az ablakfelület
 • a belső válaszfalak könnyűszerkezetesek (gipsz karton, farost lemez), így nagy az áthallás
 • a WC-ék és mosdók száma messze alatta marad a szükségesnek
 • szűk közlekedők
 • hiányzik a szünetek eltöltéséhez szükséges mozgástér
 • az általános iskolások számára nem áll rendelkezésre tornaterem
 • nagy arányú a területi széttagoltság

Előzmények

Az általános iskola jelenleg két feladat ellátási helyen működik. Az általános iskolás diákok, négy esetenként öt épületben szétszórva tanulnak, ráadásul az egyik épület megközelítése csak az Engel János utcán keresztül lehetséges. Ez az állapot nyilván nem kedvez sem a diákoknak, sem a tanároknak. Az Engel János utca 15. szám alatt három egymástól elkülönült épületben folyik az oktatás. Egy régi felvonulási épületben 3 osztályterem található. Egy raktárépületben némi átalakítással kerültek kialakításra osztálytermek, illetve konténertoldással még egy osztályterem,  valamint az iskolai könyvtár is itt kapott helyet. További 6 tanterem az iskolai kollégium épületéhez toldott épületben található. Az Engel János 11. szám alatt jelenleg 6 osztály működik. Ebben az épületben egy tűzoltó készülékeket összeszerelő és javító üzem működött a rendszerváltásig. Itt kerültek kialakításra az egyes szinteken könnyűszerkezetes válaszfalak alkalmazásával az osztálytermek. Az épületet több mint tíz éven keresztül bérbe vette az iskola, a tulajdonos az osztálytermek kialakítására minimális költséget fordított. Az átalakítás során az épület adottságaihoz maximálisan alkalmazkodni kellett, (pl. a teherlift akna farostlemezzel eltakarásra került, az épület kiépített vizes blokkja maradt meg, kisebb egységekre bontva stb.) az iskolai szabványokat betartására nincs lehetőség.

Az összes épület esetében elmondható, hogy a tantermek felszereltsége, és állapota nem elégíti ki a jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. Az épületekben kicsik a termek, nem teljesülnek a minimális infrastrukturális feltételek, nincs mozgástere a gyerekeknek, szűk folyosó, kicsi udvar áll a rendelkezésükre, nincs megfelelő számú vizesblokk. A diákok számára nem állnak rendelkezésre korszerű szaktantermek, csoportszobák, nincs közösségi térnek alkalmas helység ahol előadásokat, ünnepségeket lehet tartani. A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei sem adottak.

A fentiek miatt döntött úgy az iskola fenntartó szervezet a Baranyai Református Egyházmegye testülete, hogy indul a 100 %-os intenzitású kiírt UNIO-s pályázaton. A pályázat kiírása 2015 decemberében, beadása pedig 2016 márciusában történt meg.

Az eredeti elképzelés szerint a beruházás kiviteli tervei 2016. szeptember 30.-ra készültek volna el, az iskola használatba vételére pedig 2019. szeptember 30.-vel került volna sor.

A pályázatban nyertesként 2016. augusztusában hirdették ki iskolánkat, szerződés kötésre pedig november hónapban került sor. Ennek megfelelően a befejezési határidő 2019-ről 2020. június 30.-ra csúszott.

A projekt megvalósítása során mindent megtettünk azért, hogy a pályázatban előírt eredeti időpontra elkészüljön az iskola, és 2019-ben már az új épületbe tudjuk kezdeni a tanévet. Ennek alapján a fenti határidőket tűztük ki:

 • kiviteli szerződések elkészítésének határideje 2017. február 28.-ra (megvalósult)
 • a közbeszerzési eljárás és a bontási munkák befejezése 2017. október 31. (megvalósult)
 • az építési beruházás befejezési határideje: 2019. február 28.
 • a használatbavételi engedély megszerzése 2019. augusztus 31.

Beruházás

A projekt Pécs, Engel János u. 15. szám alatt valósul meg, a Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő 35288 sz. hrsz területén, melyen jelenleg is Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája működik.

A projekt célja az intézmény területén lévő korszerűtlen általános iskolai épület lebontása, és helyükre egy új 3 szintes minden igényt kielégítő iskolaépület létesítése. A beruházás során kialakításra kerül 14 korszerű, a vonatkozó előírásoknak megfelelő osztályterem, 4 csoportszoba, 2 egyéni fejlesztő szoba, 3 szaktanterem, tornaterem öltözőkkel és egy természettudományos labor szertárral. A sportudvarban megvalósul egy kosárlabda pálya, egy strand röplabda pálya, egy távolugró pálya és egy futópálya, valamint az alsó tagozatos diákok részére játszótéri játékok.

Az új épület hasznos alapterülete: 3155 m2 ebből:   2648 m2 oktatási rész (tantermek, tanári szobák, mosdók, aula) 360 m2 tornaterem öltözőkkel 147 m2 természettudományos labor szertárral.

A pályázat keretében létrejövő természettudományos laboratórium a szükséges szertárakkal valamint az informatikai terem az oktatás színvonalának  emelkedését fogja eredményezni. Az új épület a XXI. századkövetelményeinek megfelelő tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új interaktív eszközökkel leszk felszerelve, melyek kulcsszerepet játszanak a modern oktatásban. A kialakítandó féltornaterem és sportudvar eredményeként növekedni fog a testnevelési óraszám; a kötelező tornaórákon kívüli sportolási lehetőségek és az azon résztvevő diákok száma.

Főbb adatok

A beruházás megnevezése: EFOP-4.1.1-15-2016-23 „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében”

A beruházás helye: Pécs, Engel János u. 15.

A beruházás összege: 1.320.000.000 Ft

Az épület nagysága: 3.155 m2 hasznos alapterület 3 szintes épület, 14 tanterem, 3 db szaktanterem, tornaterem és  természettudományos labor

Befejezési határidő:  2020. június 30. (várható határidő: 2019. augusztus 30)

A projektről az tervek jelen honlapon megtekinthetők. Az építés előrehaladásáról pedig a feltett fényképek alapján lehet tájékozódni.

Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttműködési programja: az oktatás minőségének fejlesztése, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítése, az iskola társadalmi kohézió erősítésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatása, a tanulási nehézségek korai felismerése és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazása. Az Oktatás és Képzés 2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelölte ki az általános iskolai oktatás infrastrukturális helyzetével kapcsolatban az alábbiak megszüntetését:

 • az osztálytermek méreten aluliak
 • rossz elrendezésűek
 • többségük fényviszonyai nem megfelelőek, kevés az ablakfelület
 • a belső válaszfalak könnyűszerkezetesek (gipsz karton, farost lemez), így nagy az áthallás
 • a WC-ék és mosdók száma messze alatta marad a szükségesnek
 • szűk közlekedők
 • hiányzik a szünetek eltöltéséhez szükséges mozgástér
 • az általános iskolások számára nem áll rendelkezésre tornaterem
 • nagy arányú a területi széttagoltság

Előzmények

Az általános iskola jelenleg két feladat ellátási helyen működik. Az általános iskolás diákok, négy esetenként öt épületben szétszórva tanulnak, ráadásul az egyik épület megközelítése csak az Engel János utcán keresztül lehetséges. Ez az állapot nyilván nem kedvez sem a diákoknak, sem a tanároknak. Az Engel János utca 15. szám alatt három egymástól elkülönült épületben folyik az oktatás. Egy régi felvonulási épületben 3 osztályterem található. Egy raktárépületben némi átalakítással kerültek kialakításra osztálytermek, illetve konténertoldással még egy osztályterem,  valamint az iskolai könyvtár is itt kapott helyet. További 6 tanterem az iskolai kollégium épületéhez toldott épületben található. Az Engel János 11. szám alatt jelenleg 6 osztály működik. Ebben az épületben egy tűzoltó készülékeket összeszerelő és javító üzem működött a rendszerváltásig. Itt kerültek kialakításra az egyes szinteken könnyűszerkezetes válaszfalak alkalmazásával az osztálytermek. Az épületet több mint tíz éven keresztül bérbe vette az iskola, a tulajdonos az osztálytermek kialakítására minimális költséget fordított. Az átalakítás során az épület adottságaihoz maximálisan alkalmazkodni kellett, (pl. a teherlift akna farostlemezzel eltakarásra került, az épület kiépített vizes blokkja maradt meg, kisebb egységekre bontva stb.) az iskolai szabványokat betartására nincs lehetőség.

Az összes épület esetében elmondható, hogy a tantermek felszereltsége, és állapota nem elégíti ki a jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. Az épületekben kicsik a termek, nem teljesülnek a minimális infrastrukturális feltételek, nincs mozgástere a gyerekeknek, szűk folyosó, kicsi udvar áll a rendelkezésükre, nincs megfelelő számú vizesblokk. A diákok számára nem állnak rendelkezésre korszerű szaktantermek, csoportszobák, nincs közösségi térnek alkalmas helység ahol előadásokat, ünnepségeket lehet tartani. A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei sem adottak.

A fentiek miatt döntött úgy az iskola fenntartó szervezet a Baranyai Református Egyházmegye testülete, hogy indul a 100 %-os intenzitású kiírt UNIO-s pályázaton. A pályázat kiírása 2015 decemberében, beadása pedig 2016 márciusában történt meg.

Az eredeti elképzelés szerint a beruházás kiviteli tervei 2016. szeptember 30.-ra készültek volna el, az iskola használatba vételére pedig 2019. szeptember 30.-vel került volna sor.

A pályázatban nyertesként 2016. augusztusában hirdették ki iskolánkat, szerződés kötésre pedig november hónapban került sor. Ennek megfelelően a befejezési határidő 2019-ről 2020. június 30.-ra csúszott.

A projekt megvalósítása során mindent megtettünk azért, hogy a pályázatban előírt eredeti időpontra elkészüljön az iskola, és 2019-ben már az új épületbe tudjuk kezdeni a tanévet. Ennek alapján a fenti határidőket tűztük ki:

 • kiviteli szerződések elkészítésének határideje 2017. február 28.-ra (megvalósult)
 • a közbeszerzési eljárás és a bontási munkák befejezése 2017. október 31. (megvalósult)
 • az építési beruházás befejezési határideje: 2019. február 28.
 • a használatbavételi engedély megszerzése 2019. augusztus 31.

Beruházás

A projekt Pécs, Engel János u. 15. szám alatt valósul meg, a Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő 35288 sz. hrsz területén, melyen jelenleg is Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája működik.

A projekt célja az intézmény területén lévő korszerűtlen általános iskolai épület lebontása, és helyükre egy új 3 szintes minden igényt kielégítő iskolaépület létesítése. A beruházás során kialakításra kerül 14 korszerű, a vonatkozó előírásoknak megfelelő osztályterem, 4 csoportszoba, 2 egyéni fejlesztő szoba, 3 szaktanterem, tornaterem öltözőkkel és egy természettudományos labor szertárral. A sportudvarban megvalósul egy kosárlabda pálya, egy strand röplabda pálya, egy távolugró pálya és egy futópálya, valamint az alsó tagozatos diákok részére játszótéri játékok.

Az új épület hasznos alapterülete: 3155 m2 ebből:   2648 m2 oktatási rész (tantermek, tanári szobák, mosdók, aula) 360 m2 tornaterem öltözőkkel 147 m2 természettudományos labor szertárral.

A pályázat keretében létrejövő természettudományos laboratórium a szükséges szertárakkal valamint az informatikai terem az oktatás színvonalának  emelkedését fogja eredményezni. Az új épület a XXI. századkövetelményeinek megfelelő tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új interaktív eszközökkel leszk felszerelve, melyek kulcsszerepet játszanak a modern oktatásban. A kialakítandó féltornaterem és sportudvar eredményeként növekedni fog a testnevelési óraszám; a kötelező tornaórákon kívüli sportolási lehetőségek és az azon résztvevő diákok száma.

Főbb adatok

A beruházás megnevezése: EFOP-4.1.1-15-2016-23 „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében”

A beruházás helye: Pécs, Engel János u. 15.

A beruházás összege: 1.320.000.000 Ft

Az épület nagysága: 3.155 m2 hasznos alapterület 3 szintes épület, 14 tanterem, 3 db szaktanterem, tornaterem és  természettudományos labor

Befejezési határidő:  2020. június 30. (várható határidő: 2019. augusztus 30)

A projektről az tervek jelen honlapon megtekinthetők. Az építés előrehaladásáról pedig a feltett fényképek alapján lehet tájékozódni.

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: altiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800